Javni poziv (EnU 2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Otvoren: 15.09.2021.

Fond dodjeljuje sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu odnosno za sufinanciranje mjera sukladno Tehničkim uvjetima Poziva. Mjere koje se sufinanciraju:

  • A1. – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
  • A2. – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • A3. – ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

  • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
  • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati, isključivo putem sustava za e-prijavu.

ALPINISTIČKO-GRAĐEVINSKE USLUGE

Tvrtka STAMBENO KOMUNALNO d.o.o. redovito sa renomiranim koperantima pruža usluge sanacije fasada i visinske radove. U vrijeme kada je sve veći broj zgrada nagrizao zub vremena potrebno je redovito sanirati fasade kako ne bi došlo do neželjenih posljedica po zdravlje prolaznika, ali i imovine koja se nalazi u blizini zgrade.

Zbog navedenog naša tvrtka redovito pregledava objekte (pogotovo nakon zadnjih potresa) kako bi se u plan i program održavanja uvrstila i sanacija fasade.

 

PHOTO-2021-07-01-11-08-47PHOTO-2021-07-01-11-09-00 PHOTO-2021-07-01-11-08-42 PHOTO-2021-07-01-11-08-46

ZAVRŠENA FASADA

Tvrtka STAMBENO KOMUNALNO d.o.o. u svojoj ponudi ima izradu fasada sa svim dostupnim materijalima na tržištu.

Nakon izvedenih radova investitor ima višestruku uštedu na energentima, ugodniji ambijent i naravno veću vrijednost svoje nekretnine.092a2044-ec3a-4199-9524-1e793f3d88dc68cf34aa-455e-4455-a9d9-8e192e0d51b1493e3af0-b88d-42b4-9a6b-46232e84ee1bIMG_2279IMG_2935IMG_22783d5045bb-4728-4c81-ba2b-205f1ea9c0f0cc6abe19-1eec-4693-b0b6-0b0105c6a5ea

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Poštovani suvlasnici obavještavamo Vas o novoj pogodnosti za HPB-e korisnike pri uplati zajedničke pričuve, naime Odlukom Hrvatske poštanske banke d.d. suvlasnici koji uplaćuju novčana sredstva u korist zajedničke pričuve na šalterima HPB -a oslobođeni su naknade za plaćanje.

Informacija o energetskoj obnovi višestambenih zgrada

Izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19 čime je revidirana alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“, odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ (u daljnjem tekstu: OPKK) planiralo je objavu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ (u daljnjem tekstu: Poziv) u I. kvartalu 2020. godine. U međuvremenu su nastupile posebne okolnosti izazvane pandemijom bolesti COVID-19 te snažnim potresom koji je 22. ožujka 2020. godine zadesio Zagreb i okolicu, koje su utjecale na tijek pripreme Poziva te su rezultirale odgodom objave istog. Kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19, na razini Europske unije donesene su Uredbe kojima je omogućeno korištenje sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova za mjere pomoći u novonastalim gospodarskim uvjetima.

Slijedom navedenoga, izmijenjen je OPKK kako bi se osigurala sredstva za svladavanje posljedica bolesti COVID-19. Spomenutim izmjenama revidirana je alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“, odnosno sredstva koja su bila predviđena za Poziv preusmjerena su na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva. U skladu s novonastalim okolnostima bit će objavljen i ažurirani Indikativni godišnji plan Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz OPKK.

Sve relevantne novosti vezane uz mogućnosti sufinanciranja energetske obnove višestambenih zgrada u okviru drugih instrumenata Europske unije bit će objavljene na mrežnim stranicama ovog Ministarstva.

PREPORUKA PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE OD COVIDA-19 PO ZGRADAMA

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera u stambenim zgradama s više stambenih jedinica, radi održavanja higijensko-sanitarnih uvjeta na površinama i u prostorima koje zajednički koriste svi stanari (podrumi, dizala, stubišta te prostori po katovima) u cilju prevencije zaraze novim koronairusom (COVID-19) tijekom epidemije COVID-19.

Svaka osoba koja koristi zajedničke prostorije u zgradama s više stambenih jedinica u svom ponašanju treba poštivati upute za zaštitu u razdoblju pandemije COVID-19, posebno primjenjujući sredstva i mjere za zaštitu širenja kapljica koje nastaju kod kašljanja i govora, higijenu ruku i prostora i održavanje fizičke udaljenosti od drugih osoba. Uzimajući u obzir trenutnu nepovoljnu epidemiološku situaciju uz navedene mjere za zgrade s više stambenih jedinica predlažu se sljedeće dodatne mjere prilikom korištenja zajedničkih prostora:

1. Na čišćenje dizala primjenjuju se opće preporuke o redovitom čišćenju zajedničkih prostora. Vlasnik zgrade ili predstavnik stanara, koji je odgovoran za čišćenje zgrade neka dogovori da se svakodnevno dezinficiraju tipke, rukohvati, ručke i zidovi dizala. 

2. Prilikom korištenja dizala i drugih zajedničkih prostorija u zgradi (npr. stubišta) preporučeno je održavanje fizičkog razmaka od drugih ljudi i nošenje zaštitne maski.

3. Prilikom korištenja dizala, preporučeno je da se u dizalu vozi jedna osoba, ako je dizao manje, ili najviše dvije osobe ako je veći, osim ako su članovi istog kućanstva ili su zajedno putovali do zgrade. 

4. Ako dizalo koriste osobe koje nisu iz istog kućanstva ili ne putuju zajedno, svi trebaju nositi zaštitne maske.

5. Ako je moguće, dobro je u zgradi kod dizala ili u dizalu postaviti obavijest o preventivnim mjerama i podsjetnik za održavanje fizičkog razmaka i nošenja zaštitne maske. Ako je dizalo u zgradi veće kvadrature i mogu se voziti istovremeno dvije (ili četiri) osobe, preporučeno je postaviti oznake za položaj osoba s održavanjem fizičkog razmaka (primjerice oznake na podu dijagonalno). Primjer plakata s obavijesti o preventivnim mjerama je na poveznici

6. Osobe koje koriste dizalo trebaju prije i poslije korištenja tipki u dizalo dezinficirati ruke i što manje dodirivati rukohvate, zidove dizalo i ručke (poželjno je postaviti dozator s dezinficijensom pored dizala).

OBAVIJEST O NOVOM RADNOM VREMENU SA STRANKAMA

OBAVIJEST

 

 

Poštovani,

 

            zbog novonastale situacije sa širenjem pandemije COVIDA-19 i novih odluka Nacionalnog stožera da se ograniči neposredni kontakt sa strankama do daljeg ne radimo sa strankama u uredima već nas molimo kontaktirajte na niže navedene kontakte:

 

022 216 372

0993478115 – za vrijeme radnog vremena (08.00-15.00)

stambeno.komunalno05@gmail.com

stambeno.komunalno01@gmail.com

 

 

Hvala na razumijevanju.