Kontakt

Pravni podaci

STAMBENO KOMUNALNO d.o.o. za upravljanje stambeno-poslovnim objkektima

Adresa: 22000 Šibenik, Matije Gupca 66A
MBS: 100014334
OIB: 23871085395
IBAN: HR5024110061120000278

Hitne intervencije

Za sve hitne intervencije obratite se najprije predstavniku suvlasnika koji je jedini ovlašten ovjeriti i potpisati nalog o izvršenoj intervenciji – izvješće o radu, bez kojeg se račun za hitnu intervenciju ne može platiti na teret sredstava zajedničke pričuve.

  • Radnim danom od do 16 hitnu intervenciju prijavljuje predstavnik suvlasnika na brojeve telefona
  • Nakon 16 sati, te vikendom i praznikom hitnu intervenciju prijavljuje predstavnik suvlasnika na broj mobitela

Pošaljite nam poruku