Kontakt

STAMBENO KOMUNALNO d.o.o. za upravljanje stambeno-poslovnim objektima

tel: 022/216 372

mail: stambeno.komunalno01@gmail.com

Adresa: 22000 Šibenik, Bana Ivana Mažuranića 7
MBS: 100014334
OIB: 23871085395
IBAN: HR6323900011101063003

Za sve hitne intervencije obratite se najprije predstavniku suvlasnika koji je jedini ovlašten ovjeriti i potpisati nalog o izvršenoj intervenciji – izvješće o radu, bez kojeg se račun za hitnu intervenciju ne može platiti na teret sredstava zajedničke pričuve.

  • Radnim danom od 08.00 do 15.00 hitnu intervenciju molimo prijaviti na broj telefona 022 216 372
  • radnim danom nakon 16 sati, te vikendom i praznikom hitnu intervenciju prijavljuje predstavnik suvlasnika.