Natječaji

Objave natječaja

Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji (energetska obnova) višestambene zgrade u Drnišu, Antuna Mihanovića 1

Evidencijski broj nabave: Radovi 01/2017

STATUS: Zatvoreno

Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji (energetska obnova) višestambene zgrade u Drnišu, Vukovarska 2

Evidencijski broj nabave: Radovi 02/2017

STATUS: Zatvoreno

Natječaj za nabavu radova na rekonstrukciji (energetska obnova) višestambene zgrade u Drnišu, Vukovarska 6

Evidencijski broj nabave: Radovi 03/2017

STATUS: Zatvoreno