O nama

Building-Maintenance-Services_zps61cee879

Tvrtka STAMBENO KOMUNALNO d.o.o. je osnovana s ciljem pružanja visokokvalitetnih usluga održavanja stambenih i poslovnih prostora  po najsuvremenijim standardima čuvajući tako vrijednost nekretnina na najvišoj mogućoj razini.

Kod najvećeg broja ljudi, stambeni prostor je najveća imovinska stavka koja se kupuje ili prodaje najčešće jednom u životu te se predaje potomcima u nasljedstvo. No, suvremeno tržišno društvo sa sobom nosi potrebu brže migracije stanovništva prema mjestima zaposlenja. Razvojem kapitalizma, stan polako prestaje biti obiteljska vrijednost koja se čuva generacijama te postaje kapital kojemu cijena pada ili raste obzirom na tržišne uvjete pa se shodno tome i prodaje na tržištu.

Na vrijednost nekretnina utječu brojni faktori:

 • Tržišni uvjeti, ekonomski ciklusi, stanje ponude i potražnje itd.
 • Pozicija stana,
 • Održavanost samog stana te zgrade u kojoj je stan smješten.

Odlike našeg poslovanja” Pri obavljanju poslova održavanja zgrada rukovodimo se slijedećim središnjim načelima poslovanja:

 • Profesionalnost – profesionalnost za nas znaći obavljati posao stručno i korektno u skladu s dobrim poslovnim običajima te pozitivnim propisima Republike Hrvatske
 • Partnerski odnosi sa stanarima – u svakoj zgradu za koju smo nadležni, razvijamo partnerske odnose sa stanarima te s njima u suradnji izrađujemo program održavanja u skladu s financijskim proračunom svake zgrade. U programu održavanja definiramo prioritete radova na zgradi te vremenske rokove dovršetka navedenih radova vodeći računa o protoku financijskih sredstava na zajedničkom računu zgrade.
 • Partnerski odnosi za izvođačima radova – definiramo stalne partnerske odnose sa najpovoljnijim dobavljačima proizvoda i usluga prema programima održavanja svake zgrade. Osnovni standardi na osnovi kojih ostvarujemo partnerske odnose sa dobavljačima su:ažurnost pri obavljanju poslova, kvaliteta pri obavljanju poslova te cjenovna pristupačnost njihovih usluga.
 • Ažurnost – naš cilj je obaviti programom zadane radove te intervencije u najkraćem mogućem roku.
 • Transparentnost – sve financijske i tehničke poslove obavljamo potpuno transparentno. Svaki stanar zgrade za koju smo zaduženi, ima pravo u svakom trenutku pregledati kompletnu dokumentaciju vezanu za održavanje svoje zgrade.

Naše ugovorne obveze Ugovor o održavanju se sklapa na jednu godinu, a ako su suvlasnici sa Predstavnikom zadovoljni našom djelatnošću, ugovor se produžuje na neodređeno vrijeme. Isti ugovor Suvlasnici mogu raskinuti u svakom trenutku.

 • Otvaranje zasebnog žiro računa vašeg objekta.
 • Stručni pregled stanja objekta te prijedlog o visini pričuve po m²
 • Izrada godišnjeg plana i prijedlog o prioritetnim radovima
 • Ispisi i dostava uplatnica za pričuvu
 • Ugovaranje osiguranja objekta
 • Naplata od osiguranja po štetnom događaju
 • Vlastite hitne intervencije od 0-24 h
 • Knjigovodstveno vođenje objekta
 • Opomene dužnicima o neplaćanju sredstava zajedničke pričuve
 • Za radove u dogovoru s Predstavnikom biramo izvođače
 • Plaćanje zajedničke potrošnje električne energije