HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Poštovani suvlasnici obavještavamo Vas o novoj pogodnosti za HPB-e korisnike pri uplati zajedničke pričuve, naime Odlukom Hrvatske poštanske banke d.d. suvlasnici koji uplaćuju novčana sredstva u korist zajedničke pričuve na šalterima HPB -a oslobođeni su naknade za plaćanje.